Firma ERITECH a.s. je dodavatel kompletních technologických linek do průmyslových provozů se zaměřením na zpracování odpadů a ostatních druhotných surovin, zvláště v energetice. Realizujeme projekty na klíč nebo i dílčí dodávky zahrnující dodání, montáž či pravidelný servis. Naše řešení upravujeme dle požadavků zákazníka. Výkony dodávaných linek jsou od stovek tun materiálu ročně po stovky tun hodinově.

Dodáváme zařízení pro skladování, dopravu, dávkování, třídění vážení, příjem a expedici odpadů a dalších surovin. Naše technologie jsou navrženy jak do běžných provozů tak i do prostředí se speciálními podmínkami. Na základě specifických potřeb zákazníka navrhneme zcela novou technologii, nebo rozšíření té stávající.

Naších cílem je realizovat technologické linky s maximální užitnou hodnotou pro zákazníka a nejlepším zhodnocením odpadů i ostatních surovin při minimálním dopadu na životní prostředí. 

 

Manipulace s materiály

 • příjem a vykládka
 • mechanická doprava
 • pneumatická doprava
 • doprava kapalných látek

Zpracování materiálů

 • Drcení
 • Separace kovů
  • železné kovy (magnetická separace)
  • neželezné kovy (EC separace)
 • Separace nadrozměrných kusů
 • Třídění pro další využití

Skladování materiálu

 

Dávkování materiálu/Plnění

 

Vysoušení RDF (nezávislé a s rekuperací)

 

 

Termická depolymerizace

 

Technologie výroby syntetických paliv

 

Linky pro zpracování plastů