CZ | EN

Technologický systém pro alternativní paliva a chemlon v Lafarge Cement Čížkovice je již v provozu

  • Domů
  • Aktuality
  • Technologický systém pro alternativní paliva a chemlon v Lafarge Cement Čížkovice je již v provozu

Technologický systém pro alternativní paliva a chemlon v Lafarge Cement Čížkovice je již v provozu

13. 7. 2021

Pro společnost Lafarge Cement v Čížkovicích, renomovaného výrobce stavebních materiálů, dokončil ERITECH dodávku a úspěšně uvedl do provozu technologickou linku pro dopravu a dávkování tuhých alternativních paliv a chemlonu 

Společnost Lafarge Cement dlouhodobě snižuje spotřebu neobnovitelných zdrojů, které z více než devadesáti procent nahrazuje alternativními palivy. Díky nepřetržitým investicím a modernizací technologie je linka na výrobu sklínku, která využívá tuhá alternativní paliva, jednou z nejpokročilejším ve středoevropském regionu. ERITECH stávající technologii rozšířil o využití chemlonového recyklátu z pneumatik.  

ERITECH rozšířil stávající technologii o využití recyklovaného chemlonu z pneumatik 

Kvůli částečnému nahrazení multiprachu chemlonovým recyklátem z pneumatik byla rozšířena stávající linka využívající tuhá alternativní paliva (TAP). To umožní samostatnou dopravu a dávkování recyklovaného chemlonu do hlavní dopravní technologie, a v případě výpadku části linky dávkování TAP bude schopna tuto část zastoupit navýšením kapacity dopravy až na maximální kapacitu navazujícího hlavního dopravníku. Technologie se skládá ze zásobníku se šnekovnicemi navrženými tak, aby byly schopny pracovat ve velmi širokém rozsahu dopravní kapacity a sypné hmotnosti vstupních materiálu. Navazující pásová váha řídí dávkování materiálu na pásový dopravník, který materiál dopraví do stávající technologie. Pro celou novou technologii byla kvůli hořlavým dopravovaným materiálům provedena také analýza ochrany proti výbuchu.


Foto: ERITECH a.s.