CZ | EN

Technologie pro drcení, úpravu a zpracování alternativních paliv pro EcoWasteEnergy

  • Domů
  • Aktuality
  • Technologie pro drcení, úpravu a zpracování alternativních paliv pro EcoWasteEnergy

Technologie pro drcení, úpravu a zpracování alternativních paliv pro EcoWasteEnergy

25. 3. 2024

Významným projektem v této oblasti je realizace modernizace drtící linky pro významného zpracovatele odpadu společnost EcoWasteEnergy. Tento projekt s ohledem na jeho složitost byl dlouho projekčně připravován. ERITECH a.s. byl dílčím dodavatelem tohoto projektu a významně se podílel i na celé projekční přípravě. Celý projekt před vlastní realizací musel být připraven do nejmenších detailů, neboť na vlastní realizaci od zastavení linky do opětovného spuštění bylo pouhých 76 dní. Modernizace celé linky byla prováděna za účelem zvýšení kapacity výroby alternativního paliva. ERITECH a.s. linku kompletně přestavěl vč. dodávky částí technologie, detekce jisker, hasícího systému, kompletní elektro část a upgrade ŘS. ERITECH a.s. řídil realizaci tohoto projektu, ale také dodával vlastní technologická zařízení například řetězové dopravníky s uzavíracími šíbry, čistící redlery, či šnekové dopravníky s násypkami vše ve vlastním designu. Projektový manažeři ERITECH a.s. se detailně zabývali celkovou optimalizací prací před vlastní realizaci, což se ukázalo jako rozhodující faktor ve splnění požadovaného velmi krátkého termínu.