CZ | EN

Technologie zpracování popílků a strusky

Skutečně komplexní využití odpadu

Jako vedlejší produkt spalování tuhých paliv vzniká struska a popílek. Tyto materiály lze s pomocí vhodných technologií dále čistit a zpracovávat. Výsledné produkty pak nachází své uplatnění v dalších odvětvích, jako například ve stavebnictví. Pro takové zpracování dodáváme vhodné technologie v návaznosti na analýzu kvality a složení popílku nebo strusky.