CZ | EN

Efektivní využití tuhých alternativních paliv

Podpořte využití alternativních paliv a snižte zátěž na životní prostředí

Tuhá alternativní paliva představují jeden z mezníků ve zpracování odpadů. Umožnila komplexní využití odpadů, které nelze účelně recyklovat a vrátit zpět do oběhu. Neúčelně recyklovatelný komunální a průmyslový odpad, ze kterého jsou dále odstraněny plasty s vysokým obsahem chloru jako je PVC, je nadrcen na směs energeticky hodnotných materiálů s označením tuhá alternativní paliva. Ta se stala nezbytnou náhradou fosilních paliv používaných v energetice a zejména v cementárnách, kde představuje bezodpadové, energetické a materiálové využití odpadu. Ve všech těchto provozech je třeba nahradit nebo doplnit stávající dopravní a dávkovací technologie o nové části, které jsou schopny lepivá tuhá alternativní paliva se sklonem ke klenbování nadávkovat. Při návrzích důkladně zohledňujeme vlastnosti paliva, technologické potřeby i místní situaci. Naše projekty skončí až docílením všech požadovaných provozních parametrů.