KDO JSME

Jsme ERITECH a.s., dynamická společnost působící na průmyslových trzích se zaměřením na dodávky techonologických systémů a řešení pro směsný a průmyslový odpad. Dodáváme kompletní technologické systémy na zpracování a dávkování odpadových materiálů a dalších materiálů při zohlednění všech environmentálních hledisek za účelem dosažení celospolečenského udržitelného rozvoje. Zaměřujeme se jak na projekty pro standardní podmínky provozu tak i ostatní projekty do extrémních provozů včetně dodávek technologických celků do výbušných prostředí. Naším hlavním cílem je efektivně zpracovávat nežádoucí odpad. Společnost ERITECH se systematicky věnuje efektivnímu využití odpadů na jeho úpravu pro další využití jako je výroba tuhých alternativních paliv nebo dalšího materiálu pro následnou recyklaci čímž eliminuje množství odpadů, které by jinak skončilo na skládkách nebo ve spalovnách.

inovace
řešení
zkušenosti

NAŠE MISE

Pomoci k čistější budoucnosti efektivním využitím odpadů a snížením množství materiálů zatěžujících životní prostředí.

Jsme držiteli certifikátů ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015