CZ | EN

Fermentace odpadů a kompostování

Minimalizujte množství ukládaných odpadů na skládky

Kompostováním je možno využít odpady z potravin, krmiv, zemědělský, živočišný a rostlinný odpad, dřevní odpad, zejména stromovou kůru, piliny a štěpku, primární a biologické papírenské kaly, textilní odpad, bioodpad ze separovaného sběru domovních odpadů, kal a odpad z provozování rybníků a uhelné odpady. Výstupem fermentačního procesu pak může být bioplyn a kompost použitelný dále jako například hnojivo. Při návrhu technologie zjišťujeme vlastnosti a množství vstupních odpadů. Technologii pak navrhneme tak, aby byla maximálně efektivní.