CZ | EN

Projekty na zpracování kapalných odpadů

Ekologické zpracování kapalných odpadů

Ekologické zpracování kapalných odpadů se provádí převážně formou solidifikace. Kapalný odpad je smíchán s vhodnými přísadami, které sníží možnost vyluhování nebezpečných prvků a sloučenin z matrice odpadu a dochází ke snížení rizikovosti odpadu vůči životnímu prostředí. Zohledňujeme široký rozsah pH a obsah nebezpečných látek u tekutých odpadů a připravujeme celkové návrhy technologického řešení s ohledem na vlastnosti zpracovávaných materiálů, požadavky na finální produkt a prostorové možnosti. Navrhujeme jak kompletní technologické celky, tak jednotlivé části technologie.